# ساخت_و_ساز_مهندسی

علل آسیب پذیری و عدم پایداری ساختمان های مسکونی روستایی در زلزله اخیر آذربایجان

علل آسیب پذیری و عدم پایداری ساختمان های مسکونی روستایی در برابر زلزله و ارائه الگوی ساخت بر اساس امکانات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید