مهندس شهرام وفامهر

فوق لیسانس معماری

مؤلف و مدرس دانشگاه

عضو جامعه مکتشفین ومخترعین ایران

بنظر میرسد مدینه فاضله یا آرمان شهر همان جامعه مهندسی است ویک شهر مقاوم وزیبا حاصل مهندسی درست می باشد، لذا در جهت نیل به این هدف بزرگ برداشتن دو گام اساسی زیر ضروری است :

مدینه فاضله ای که بسیاری از اندیشمندان و متفکرین حوزه علوم اجتماعی و طراحان و سازندگان جهان امروز را بیشتر از قبل به بحث وتفحص واداشته، بدون توجه و دقت در معیارهای مهندسی و سیاست گذاری در حوزه شهری میسر نخواهد شد. برای دستیابی به جامعه ای سالم تر و زیباتر که در شان و منزلت انسان ایرانی باشد اهداف تعیین شده، نقش مهمی بر عهده دارند:

1-     بهبود نظام اداری در سندیکای مهندسین

2-     اجرای دکترین جدید در حوزه سیاست گذاری ونظارت فنی

اهداف فوق با برنامه ریزیهای همعرض متفاوت زمانی در موضوعات مختلف دخیل در مهندسی از جمله آموزش - تولید – ساخت وساز – مرمت و نگهداری – حتی صادرات و واردات و همچنین سیستم اداری حاکم ، دور از دسترس نیست واین امر میسر نمی  شود مگر با همت تمامی مهندسین با اخلاق حرفه ای در جامعه خودمان .

 

مهندس شهرام وفامهر    کد :   140- A

کاندیدای انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان       آذربایجان شرقی          

/ 0 نظر / 32 بازدید